Kurssiden

Opplegget i ASK

 • Oversiktlig og enkelt

  Faget har en temainndeling som gir deg god oversikt over pensum og som er tett knyttet til målene i læreplanen.

 • Videoundervisning

  Selve undervisningen blir gitt gjennom spillelister med videoforelesninger.

 • Oppgaver og oversikter

  Videoforelesningene støttes av oppgaver og oversikter som er til stor nytte for deg i læringsprosessen.

 • Progresjon og motivasjon

  Du kan hele tiden se hva du har gjort og hvor langt du er kommet i pensum.

Du kan ta notater og se film samtidig

Videoundervisningen

 • Hele pensum

  Med videoforelesninger tar læreren deg med gjennom hele pensum.

 • Eget notatfelt

  Mens du ser videoforelesningen, kan du ta notater som lagres og som du kan skrive ut.

 • Dyktige lærere

  Videoforelesningene er laget i et TV-studio av dyktige og erfarne lærere.

 • Fleksibilitet

  Du kan se videoene når du vil, hvor du vil, og så mange ganger du vil.

Undervisning når du trenger det

ASK for Vgs

 • Hele pensum når du trenger det

  Med undervisningsstøtte kan du styrke standpunktskarakteren din.

 • Leksehjelp

  Hjelp til å forstå temaet du jobber med.

 • Ved fravær og prøver

  Gjør det enkelt å ta igjen tapt undervisning, og til å lykkes på prøver og eksamen.

 • Fordeler med videoundervisning

  For mange er det enklere å forstå med video enn i et klasserom. På video visualiserer lærer faget med bilder og animasjoner, og du kan sette på pause og følge med i ditt eget tempo.

sdoif jdsoif

ASK for Privatist

 • Fullverdig studieopplegg

  Du får samme undervisning som i et klasserom, og tett oppfølging fra lærer.

 • Fremdriftsplan

  Startsiden i faget er din fremdrifstplan. Du starter øverst og jobber deg gjennom delene for å få dekket hele pensum og bli klar til eksamen.

 • Eksamenstrening

  Underveis gjør du innleveringsoppgaver og får tilbakemelding og veiledning fra lærer.

 • Fagprat

  Hvis du har spørsmål til undervisningen eller en oppgave stiller du disse i Fagprat, våre forum som følger hvert tema.

sdopijf def

Studieteknikk og tips

 • Skaff deg oversikt

  Hva skal du egentlig kunne i faget? ASK gir deg god oversikt over målene i faget.

 • Sett lærer på pause

  Det gir deg rom til å forstå og reflektere. Spol gjerne tilbake en setning!

 • Ta notater underveis

  Å ta notater holder deg konsentrert og fokusert, og hjelper deg å huske bedre. Print gjerne ut for repetisjon og oversikt.

 • Gjør oppgaver i faget

  Bruk faget! Gjør oppgaver for å forstå, og snakk om temaene i muntlige fag.