Til skolen

Repeter tema fra engelsken i går, pugg de spanske glosene eller forbered deg til prøven du har i naturfag i 2. timen.

På skolen

Bruk ASK som tillegg til klasseromsundervisningen i matematikk, som hjelp til oppgaveløsning i fysikk eller til å forstå kjemi bedre - i ditt eget tempo.

Etter skolen

Bruk ASK som leksehjelp i norsk og til å ta igjen den tapte undervisningen i historie. Bruk ASK også til å repetere pensum før tentamen og eksamen.

ASK sommerskole

Du velger ASK sommerskole fordi du trenger å tette de faglige hullene fra i fjor eller fordi du ønsker å være godt forberedt til skoleåret som kommer.