ASK lærer deg å forstå

Vi tror ikke du får bedre karakterer av å pugge. Vi tror du presterer når du forstår. Derfor har vi skapt ASK, en liten hjelper du alltid har med deg på kunnskapsreisen. Vi kaller det en liten revolusjon for privatisten.

ASK er en nettbasert videregående skole for privatister. Bare mye bedre.

En lærer for hånden

ASK hjelper deg der du er når du trenger det. I kortfattede videoforelesninger tar ASK deg gjennom hele pensum, steg for steg.

Vi vet hvor du er i pensum

Hvert fag består av et sett videoforelesninger på 5-7 minutter hver. Underveis vil du se en tidslinje som forteller deg hvor langt du er i pensum.
BLI KONTAKTET AV EN VEILEDER:
Du må skrive navnet ditt. Navnet kan kun inneholde bokstaver, bindestrek og mellomrom.
Du må skrive inn telefonnummer eller e-post

Slik fungerer undervisningen:

Med ASK på reisen
kommer du dit du ønsker.