En enklere studiehverdag for privatisten

Komplett studieopplegg for VGS-fag på nett, med motiverende og effektiv videoundervisning.

Snakk med en veileder:

Studieopplegget

Du kan hele tiden se hva du har gjort og hvor langt du er kommet i pensum. Faget har en temainndeling som gir deg god oversikt over pensum og som er tett knyttet til kompetansemålene i læreplanen.

Les mer om studieopplegget

Videoforelesningene

Selve undervisningen blir gitt gjennom spillelister med videoforelesninger. Videoforelesningene støttes av oppgaver og oversikter som er til stor nytte for deg i læringsprosessen.

Les mer om undervisningen

Mer info om fagene